Regulamin serwisu ZakopanePortal.pl


§ 1. WSTĘP


1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest jego regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego ZakopanePortal.pl znajdującego się pod adresem http://www.zakopaneportal.pl . Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

2. Każdy Użytkownik rejestrując się w Portalu jest zobowiązany zapoznać się z treściami zawartymi w regulaminie. Zakładając konto w ZakopanePortal.pl Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem ZakopanePortal.pl jest osoba prywatna.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że posiada wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane w Portalu materiały, takie jak artykuły czy zdjęcia. Za wszelkie szkody wynikające z prezentowanych treści odpowiada ich autor. Właściciel ZakopanePortal.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników materiały i treści.

3. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do publikacji zdjęć i artykułów i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać na stronach ZakopanePortal.pl zdjęć i treści, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.

5. Zakazane jest publikowanie w serwisie materiałów niezgodnych z polskim prawem.

6. ZakopanePortal.pl ma prawo do odmowy publikacji artykułu czy komentarza, którego treść narusza zasady netykiety, lub zawiera treści reklamowe czy niezwiązane z tematyką Portalu.

7. W przypadkach naruszania regulaminu Portal zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika wraz z zamieszczonymi przez niego artykułami lub ich częścią.

8. Użytkownik zgadza się, aby jego materiały takie jak zdjęcia czy artykuły, były przechowywane i publikowane przez ZakopanePortal.pl nawet po zablokowaniu jego konta. Użytkownik wyraża zgodę również na to, by materiały zostały opatrzone jego danymi, takimi jak „Nick” czy imię i nazwisko.

9. ZakopanePortal.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

10. Udostępnianie osobom trzecim danych do korzystania z serwisu, takich jak login i hasło, jest zabronione.

§3. ZASADY PUBLIKOWANIA MATERIAŁÓW

1. Użytkownik zamieszczając zdjęcie czy artykuł w ZakopanePortal.pl oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w serwisie.

2. ZakopanePortal.pl zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania artykułu czy zdjęcia jeśli Redakcja stwierdzi, że zgłoszone treści nie nadają się do prezentowania na stronie Portalu.

3. Zgłaszając artykuł do publikacji Użytkownik wyraża zgodę na tzw. „kosmetykę” artykułu czyli:

    • poprawę formatowania tekstu,
    • poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych,
    • dodanie do tekstu publikacji plików graficznych.

4. Użytkownik ma prawo do zgłaszania artykułów, które zostaną sprawdzone przez Redakcję w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, a następnie zatwierdzone do publikacji lub usunięte (w razie naruszenia regulaminu).

5. Artykuły zgłaszane przez Użytkowników publikowane są pod „Nickiem” lub imieniem i nazwiskiem Użytkownika.

6. Artykuły można zgłaszać na dwa sposoby:

– zakładając osobiste konto w ZakopanePortal.pl i publikując artykuły samodzielnie z własnego konta

– przesyłając gotowy artykuł pocztą elektroniczną do redakcji na adres: redakcja@zakopaneportal.pl (artykuł musi posiadać tytuł, imię i nazwisko lub pseudonim autora oraz mile widziane będą autorskie zdjęcia do artykułu).

7. W serwisie publikowane będą jedynie oryginalne artykuły, które nie były wcześniej prezentowane w innych serwisach internetowych.

§4. UCZESTNICTWO W SERWISIE

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Korzystanie z ZakopanePortal.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Procedura rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.zakopaneportal.pl/wp-login.php?action=register.

5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Portalu. Zakładanie wielu kont jest zabronione.

6. Zabrania się publikowania treści niezgodnych z polskim prawem.

7. Artykuły i zdjęcia publikowane w ZakopanePortal.pl dotyczyć mogą tylko i wyłącznie tematyki Portalu – Tatry, Zakopane, szlaki tatrzańskie, karczmy regionalne czy obiekty noclegowe. Artykuły nie mogą mieć charakteru reklamowego. W Portalu publikujemy opinie, fakty, informacje – a nie reklamę.

8. Komentowanie artykułów – aby komentarz ukazał się natychmiastowo pod artykułem, musi zostać on zaakceptowany przez moderatora. Po akceptacji pierwszego komentarza danego użytkownika – następne komentarze akceptowane są automatycznie.

§ 5. REKLAMA W ZAKOPANEPORTAL.PL

1. ZakopanePortal.pl umożliwia płatne zamieszczenie treści reklamowych obiektom noclegowym czy karczmom regionalnym w Zakopanem.

2. Reklama może mieć dwie formy:

– graficzną – w postaci bannerów reklamowych o wymiarach 468×60 pixeli (aktualnie dostępne są 3 miejsca reklamowe) – banner zamieszczany jest na okres jednego miesiąca, dopuszczalne jest wykupienie dłuższego czasu emisji reklamy

– artykułu sponsorowanego – artykuł może być dostarczony przez Reklamodawcę lub stworzony od podstaw przez Redakcję ZakopanePortal.pl – artykuł zamieszczany na minimalny okres 6 miesięcy lub bezterminowo

3. Opłaty za reklamę reguluje cennik na stronie http://www.zakopaneportal.pl/reklama/.

4. Za reklamę można zapłacić oferując bezpłatne  noclegi dla dwóch osób w obiekcie noclegowym w Zakopanem lub zaproszenie na kolację dla dwóch osób (zaproszenia zostają przeznaczone na konkursy dla użytkowników).

6. Bannery reklamowe muszą zostać dostarczone przez Reklamodawcę.

7. Artykuły reklamowe mogą zostać dostarczone przez Reklamodawcę lub ich wykonanie można zlecić Redakcji.

8. ZakopanePortal.pl zobowiązuje się do emisji reklamy przez okres czasu wynikający z zawartej z Reklamodawcą umowy.

9. ZakopanePortal.pl zobowiązuje się do opublikowania odnośnika do artykułu reklamowego na profilu Portalu w serwisie społecznościowym Facebook.com

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. ZakopanePortal.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób.

3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

4. Właściciel zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia treści niezgodnych z polskim prawem lub treści, które naruszają prawa autorskie osób trzecich. Naruszanie tychże praw należy udowodnić przedstawiając swoje prawa do spornej treści.

§ 7.  WYKORZYSTYWANIE TREŚCI ZAKOPANEPORTAL.PL

1. Zabrania się wykorzystywania artykułów publikowanych na ZakopanePortal.pl na innych stronach bez pisemnej zgody właściciela Portalu i autora danego tekstu.

2. W celu uzyskania zgody na przedruk artykułu (z podaniem źródła, podpisu autorskiego, logo ZakopanePortal.pl, w niezmienionej formie) należy skontaktować się pod adresem: redakcja@zakopaneportal.pl

3. W przypadku bezprawnego wykorzystania treści z ZakopanePortal.pl właściciel Portalu będzie dochodził swoich praw na drodze sądowej oczekując odszkodowania w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na cele charytatywne wskazane przez właściciela Portalu.