Adam Mańczak Tatry

Jako student AWF w W-wie w 1963 roku ukończyłem kurs pilotażu wycieczek zagranicznych przy Biurze Zagranicznej Turystyki Młodzieżowej  Al.Róż Warszawa. Mimo bardzo słabej znajomości języka niemieckiego pilotowałem grupy niemieckie 10-12 osobowe po Tatrach i Pieninach. Piloci z filologii niemieckiej czy germanistyki bali się wędrówek po Tatrach. Poznawałem Pieniny, Tatry Zachodnie jak i Tatry Wschodnie przy […]